Domů  / Semináře a kurzy  / Odhlásit    

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky a
Informační a vzdělávací centrum kompozitních technologií FS ČVUT v Praze
pořádají kurz

Návrh a analýza kompozitních konstrukcí

Kurz je určen pro studenty magisterského studia, doktorandy a mladé vědecko-vězkumné a pedagogické pracovníky ČVUT, kteří se zajímají o konstruování z vláknových kompozitů. Kurz je pořádán za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Ministerstva práce a sociálních věcí.
Účastníci kurzu obdrží Certifikát o absolvování kurzu.
Kurz v rozsahu 40 výukových hodin se koná v termínu od 26.10. 2007 - 4.1. 2008 vždy v pátek od 9:00 - 12:15 hod.
Zahájení kurzu 26.10. 2007 v 9:00 hod. učebna číslo 334 (změna proti původní místnosti 434 ), Fakulty strojní, Technická 4, 166 07 Praha 6.
Odborný garant kurzu: Prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
    Program přednášek
  • Kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba, makromechanika kompozitních materiálů
  • Mikromechanika kompozitních materiálů
  • Zásady navrhování a věpočty kompozitních konstrukcí, pruty, desky, skořepiny, nádoby; spojování a montáž dílů;
  • aplikace kompozitů v konstrukční praxi v letectví, vozidla, stroje; zkoušení kompozitních materiálů.

Informační leták

Podpora de minimis
Účast na seminářích, sborníky a další výstupy projektu se bezplatně poskytují studentům a zaměstnancům ČVUT v Praze.
Pro ostatní účastníky ze subjektů se sídlem nebo pobočkou v hl.m. Praha, je účast bezplatná při splnění podmínky pro poskytnutí podpory malého rozsahu - podpory de minimis.

Pro ostatní uchazeče činí kurzovné 3 000 Kč bez DPH.

Případné dotazy zodpoví Tomáš Kostroun - manager projektu.


Informační leták

Náhledy prezentací přednášek