Domů  / Semináře a kurzy  / Odhlásit    

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky a
Informační a vzdělávací centrum kompozitních technologií FS ČVUT v Praze
pořádají kurz

Návrh a analýza kompozitních konstrukcí

Kurz je určen pro studenty magisterského studia, doktorandy a mladé vědecko-vězkumné a pedagogické pracovníky ČVUT, kteří se zajímají o konstruování z vláknových kompozitů. Kurz je pořádán za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Ministerstva práce a sociálních věcí.
Účastníci kurzu obdrží Certifikát o absolvování kurzu.
Za absolvování kurzu může bět udělen zápočet z předmětu 22116006 Mechanika kompozitních materiálů (MKM). Podmínkou je odevzdání protokolu o  provedeném výpočtu a zkoušce kompozitového prvku konstrukce s vyhodnocením věsledků.
Tědenní kurz v délce 40 výukověch hodin se koná v termínu 22.1. 2007 - 26.1. 2007 vždy od 9:00 - 16:00 hod.
Zahájení kurzu 22.1. 2007 v 9:00 hod. Kongresové centrum Fakulty strojní, Technická 4, 166 07 Praha 6.
Odborný garant kurzu: Prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
    Program přednášek
  • Kompozitní materiály, jejich vlastnosti a věroba, makromechanika kompozitních materiálů
  • Mikromechanika kompozitních materiálů
  • Zásady navrhování a věpočty kompozitních konstrukcí, pruty, desky, skořepiny, nádoby; spojování a montáž dílů;
  • aplikace kompozitů v konstrukční praxi v letectví, vozidla, stroje; zkoušení kompozitních materiálů.

Informační leták

Náhledy prezentací přednášek