Domů  / O projektu  / Odhlásit    

Stručný popis projektu

Projekt sjednocuje odborné znalosti a přístrojovou vybavenost vysoké školy s experimentální a výrobní základnou komerční organizace, a poznatky a požadavky organizace pro certifikaci létajících sportovních zařízení. Řešitelem projektu je FS ČVUT. Partnery jsou VZLÚ, a.s. a LAA ČR.
V rámci projektu bude na vysoké škole vytvořeno Informační a vzdělávací centrum kompozitních technologií, které umožní aktivní zapojení studentů, doktorandů a mladých akademických pracovníků do komerčních projektů. Absolvování odborných stáží v podniku a další aktivity realizované mimo předkládaný projekt (např. rozšíření experimentální části výuky) výrazně zlepší podmínky pro začlenění absolventů do praxe.
Teoretické znalosti z oblasti ekonomie, managementu, legislativy atd. získané v průběhu studia, společně s vyšší odbornou úrovní a praktickými zkušenostmi získanými na základě aktivního zapojení do řešení komerčních projektů poskytnou studentům, doktorandům a mladým vědeckým pracovníkům potřebné zkušenosti pro úspěšné zakládání nových spin-off firem.
Poznatky a výsledky získané z průběžného řešení projektu, inovace volně dostupného informačního portálu a pravidelně pořádané semináře s praktickými ukázkami současně podpoří oblast trvale se rozvíjejících kompozitních technologií i v ostatních průmyslových oborech a zvýší konkurenceschopnost dodavatelů a výrobců kompozitů. Řešení komerčních projektů z oblasti aplikace kompozitů přinese finanční prostředky, které umožní a podpoří trvalou udržitelnost a rozvoj aktivit inicializovaných projektem.

Aktivity projektu

  • vyškolení 8 osob v oblasti ultrazvukové defektoskopie a jejich certifikace na UT-2
  • vytvoření externího pracoviště pro odborné stáže studentů
  • začlenění ultrazvukové defektoskopie a modální analýzy do výuky
  • pořádání pravidelných seminářů na téma kompzitních konstrukcí
  • inovace informačního serveru

Cíle projektu

  • zvýšení objemu samostatné práce studentů, doktorandů a mladých vědeckých pracovníků na FS ČVUT
  • vytvoření podmínek pro zakládání technologicky orientovaných spin-off firem
  • efektivnější výměna informací mezi vysokou školou a komerční sférou
  • vyšší využití vědeckého a výzkumného potenciálu FS ČVUT při řešení úkolů, přesahujících běžný inženýrský přístup.