Domů  / Semináře a kurzy  / Odhlásit    

Semináře

V rámci aktivit Informačního a vzdělávacího centra kompozitních technologií jsou pořádany semináře:

Návrh a analýza kompozitních konstrukcí

Kurz je určen pro studenty magisterského studia, doktorandy pedagogické pracovníky, kteří se zajímají o konstruování a zkoušení vláknových kompozitů.

Cviční z analýzy konstrukcí

Kurzy jsou zaměřeny na osvojení a prohloubení základních dovedností související s pevnostní analýzou konstrukce a měření neelektrických veličin(síla, tlak atd.). Součástí kurzu je vypracovaní absolvenské práce.

Frekvenční alalýza konstrukcí

Účastníci kurzu se seznámí se základy měření vibrací a vyhodnocování modálních vlastností strojních konstrukcí. Během kurzu se učastníci seznámí s obslouhou zařízení pro měření a vyhodnocení modálních vlastností konstrukce.

Ultrazvuková defektoskopie

Účastníci kurzu se seznamí se základy ultrazvukové defektoskopie. Součástí kurzu je zpracovaní samostaných prací.