Domů  / Kompozity  / Zkoušky kompozitů  / Odhlásit    

Zkoušky kompozitních materiálu

Zkoušky materiálových charakteristik
Kapitola obsahuje stručný popis metody materiálových zkoušek kompozitních materiálu pro získání základních materiálových konstant.
  • Pevnost v tahu
  • Pevnost v tlaku
  • Pevnost ve smyku
  • Pevnost v interlaminárním smyku

  • Modul pružnosti v tahu
  • Modul pružnosti v tlaku
  • Modul pružnosti ve smyku

  • Poissonovo číslo v tahu
Zkoušky kompozitních panelů
Kapitola obsahuje stručný popis metody stabilitních zkoušek smykem senvičových panelů a posouzení vlivu zavedení zatěžující síly na kritickou únosnost panelů.