Domů  / Kompozity  / Odhlásit    

Zkušební verze programů crod-e a crod-r pro optimalizační výpočet kompozitního táhla

Autor programu nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé programem, jeho používáním nebo použitím výsledků výpočtu získaných tímto programem.
Je možné, že navzdory maximální péči, která byla kontrole programu věnována, obsahuje program chyby. V tom případě vám budu vděčný za upozornění. Rovněž vítám veškeré vaše připomínky, tipy na vylepšení, informace o použití programu a dotazy na ovládání.

Ivan Jeřábek
e-mail: jerab@aerospace.fsik.cvut.cz
skype: jerab_i

Optimalizační výpočet táhla konstantního průřezu pomoci Eulerovi metody pro druhy pripad vzpěru a Rayleighovi energetické metody pro táhla s proměným průřezem. Pro výpočet je nutné zadat níže požadované vstupní parametry a program provede výpočet optimálního rozměru táhla, aby hmotnost navrženého táhla byla minimální.

Vstupní paramety
Typ táhla:

Průřezové charakteristiky
 Průřez táhla :
F Přenášená síla : N
L Délka táhla : mm
Dmin   Minimální vnitřní průměr : mm
Dmax Maximální vnější průměr : mm
Δt Krok výpočtu pro změnu tloušťky :  mm
tmin Minimální tlouťka :   
  Počet bodu optimalizace :*  

Materiálové charakteristiky
Název Modul
pružnosti [MPa]
Pevnost [MPa] Hustota
[kg/m3]
v tlaku v tahu