Domů  / Semináře a kurzy  / Odhlásit    

Cvičení z analýzy konstrukcí

Odbor letadel FS ČVUT pořádá seminář Cvičení z analýzy konstrukce.
Kurzy probíhající vždy v úterý od 9:00 do 10:30 v učebně KA 209 jsou členěny do dvou základních oblastí.
 • Teoretická část: seznamuje účastníky kurzu se základy tenzometrického měření. Je členěna do následujících kapitol:
  1. Bezpečnost práce
  2. Úvod do měřením zatížení
  3. Základní teorie odporového tenzometrického snímače
  4. Tenzometry: tvar, aktivní délka, značení tenzometrů
  5. Tenzometry: napájení, vyzařovaný tepelný výkon, K faktor, STC parametr
  6. Tenzometry: metoda slepé díry
  7. Základní teorie Wheatstonova můstku, Můstková schémata-teorie, aplikace, použití
  8. Měření a analýza el. napětí můstku, převod na mechanické napětí
  9. Analýza signálů
  10. Instalace tenzometrů, teplotní kompenzace můstku, krytí, chyby při instalaci tenzometrů
  11. Kalibrace, chyby při tenzometrickém měření
  12. Tenzometrické měření kompozitních materiálů, aplikace na tenkostěnné konstrukce v  letectví

 • Praktická část
  1. Praktická cvičení aplikace tenzometrů
  2. Příprava a realizace samostatných prací účastníků kurzů. Náklady spojené s realizací prací jsou hrazeny z rozpočtu projektu
  3. Připravované ulohy

Školení aplikace tenzometrů


Ověření MKP výpočtu svaru na promítací kostce


Kontaktní osoba:
Ivan Jeřábek
Odbor letadel
Karlovo nám. 13
Praha 2
tel.: 22435 7371
jerab@aerospace.fsik.cvut.cz

Příprava letových měření