Domů  / Kompozity  / Odhlásit    Databáze kompozitních materiálů vznikla v rámci úkolu P2 Centra leteckého a kosmického výzkumu "Materiálové zkoušky kompozitních materiálů". Obsahuje experimentálně naměřená data ( bylo provedeno 445 zkoušek) materiálových charakteristik kompozitnich materiálů, používaných při stavbě létajích sportovních zařízení, technologické postupy výroby vzorků, články a odkazy vstahující se k dané problematice.
Při zkouškách kopmpozitních materiálů byl kladen důraz na dodržení stejné technologie výroby zkušebních vzorků, jako při výrobě sportovních letounů. Je zde rovněž uvedena metodika prováděných experimentů a fotodokumentace experimentů.
Experimentny prokázaly velkou závislost materiálových charakteristik na použité technologii výroby a dodržení technologické kázně.

Uvedené hodnoty jsou pouze informativní a nelze je považovat jako směrodatné pro certifikační řízení u dohledacího úřadu !!
obr